Εκπαιδευτικό παιγνίδι “Γνωριζόμαστε”

Ένα απλό εκπαιδευτικό εργαλείο με δυναμικά, ουσιαστικά αποτελέσματα. Αποκτήστε το !!!!

Νέα πρόσωπα στην τάξη, στην εργασία; Νέοι συμμαθητές ή συνάδελφοι; Οι πρώτες ώρες, οι πρώτες μέρες, περίοδος για μια πρώτη γνωριμία. Το εκπαιδευτικό παιγνίδι “Γνωριζόμαστε;” μπορεί να βοηθήσει, να επιταχύνει και να ενισχύσει τη διαδικασία.

Ακόμη και όταν μια ομάδα φίλων ήδη γνωρίζονται μεταξύ τους, το παιχνίδι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια βαθύτερη γνωριμία.

Το παιγνίδι “Γνωριζόμαστε;” αποτελείται από 56 κάρτες. Κάθε κάρτα έχει μία ερώτηση και μια σχετική έγχρωμη εικόνα. Οι εικόνες λειτουργούν βοηθητικά στο να απαντήσει ο παίκτης κάθε ερώτηση. Η εικόνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην απάντηση άν ο παίκτης θέλει. Το παιγνίδι διαφοροποιείται ανάλογα με το στόχο, την ομάδα. Συστάσεις και οδηγίες χρήσης συμπεριλαμβάνονται.

Τρόπος απόκτησης:
Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο communication@com-i-c.com ή τηλεφωνήστε στο 22107200 δίνοντας όνομα, τηλέφωνο και τη διεύθυνσή σας.Το παιγνίδι θα σας αποστέλλεται ταχυδρομικώς μετά τη διευθέτηση της πληρωμής.
Τιμή: 25 ευρώ

Περισσότερα